"Dönem veya Yılsonu Ortalama Hesabı" nasıl yapılır? (Yeni Sistem)

(1/1)

Admin:
2008-2009 öğretim yılından itibaren Seviye Belirleme Sınavı Liselere girişte temel olacağı için notların daha ayrıntılı işlenmesi için puan sistemine geçilmişti. Bunun devamı olarak da dönem sonu ve yıl sonu ile Teşekkür-Takdir not hesaplama sistemi değişmiştir.

Hesabın nasıl yapılacağını, eski ile yenisi arasındaki fark ayrıntılı olarak aşaığda açıklanmıştır.

Aşağıda bir öğrenci için derste aldığı örnek puanlar verilmiştir.

3 Yazılı, 1 Performans ve 1 Ders İçi Performans puanı olan ve haftada 5 saat işlenen bir ders ele alalım.


Bu puanlara sahip bir öğrenci için aşağıdaki hesapları yapacağız.

Önce kullanılacak terimleri tanımlayalım arkasından hesabımızı.

Dönem Sonu Ders Puanı (DSDP): Öğrencinin dönem sonunda performans ve ders içi performans notlarının ortlamasının, yazılı notları ile birlikte alındığı ortalamadır. Alınan tüm değerler 100 üzerinden alınan puanlardır. Karnede gözükmeyecek olmasına rağmen hesaplamalarda bu puanlar baz alınmaktadır.

Yukarıdaki öğrenci için DSDP şu şekilde bulunacak. Öncelikle Performans ve Ders İçi Performans puanlarının ortalaması alınır.

(80+100):2=180:2=90

Sonra alınan bu ortalama 4. bir yazılıymış ve 4 yazılının ortalaması alınıyormuşçasına diğer 3 yazılı puanları ile toplanıp ortalama alınır.

(75+65+85+90):4=315:4=78,75

Bu 78,75 değeri öğrencinin o ders için dönem sonu puanıdır.


Dönem Sonu Ders Notu (DSDN): Bir ders için Dönem Sonu Ders Puanının 100'lük sistemden 5'lik sisteme indirgenmiş halidir. Karnede gözüken not bu nottur.

(0-44 puanları 1,

45-54 puanları 2,

55-69 puanları 3,

70-84 puanları 4 ve

85-100 puanları 5

olarak düzenlenir).

Yukarıdaki öğrenci için bakılırsa DSDN değerinin 4 olacağı görülüyor. Bu öğrencinin karnesinde o ders için 4 yazacaktır.


Ağırlıklı Ders Notu (ADN): Bir dersin Dönem Sonu Ders Notu ile o dersin haftalık ders sayısının (HDS) çarpımı ile bulunan değerdir.

Yukarıdaki öğrencimiz için hesaplarsak;

4 x 5= 20

Öğrencimizin o derse ait ağırlıklı notu; 20'dir. (Bu hesap bu yıl kullanılmayacak)

Ağırlıklı Ders Puanı (ADP): Bir dersin Dönem Sonu Ders Puanı ile o dersin haftalık ders sayısının (HDS) çarpımı ile bulunan puandır.

Yukarıdaki öğrencimiz için hesaplarsak;

78,75 x 5= 393,75

Öğrencimizin o derse ait ağırlıklı puanı; 393,75'tir. (Bu yıl baz alınan hesaplama şekli budur)


Ağırlıklı Dönem Sonu Ortamalası (ADSO) (ESKİ HALİ): Öğrencinin not verilen her ders için bulunan Ağırlıklı Ders Notlarının toplamının, yine bu derslerden gördüğü toplam haftalık ders sayısına bölümüdür. Değeri 5'lik sisteme göre bulunur ve sonuç 5 üzerinden çıkar.

Ağırlıklı Dönem Sonu Ortamalası (ADSO) (YENİ HALİ): Öğrencinin not verilen her ders için bulunan Ağırlıklı Ders Puanlarının toplamının, yine bu derslerden gördüğü toplam haftalık ders sayısına bölümüdür. Değeri 100'lük sisteme göre bulunur ve sonuç 100 üzerinden çıkar.

TEŞEKKÜR ve TAKDİRNAME HESABI

İşte bu hesaplama bu yıl yeni uygulanacak olan uygulamadır. Daha önceki yıllarda öğrencinin ödül durumu veya genel ortalaması Ağırlıklı Ders Puanları üzerinden değil de Ağırlıklı Ders Notu5 üzerinden değerlendirilirdi. Buna göre ADSO; 3,50 - 4,00 arası (sınırlar dahil) çıkan öğrenci Teşekkür, 4,01 - 5,00 arası (sınırlar dahil) çıkan öğrenci de Takdir ile ödüllendirilirdi. üzerinden hesaplanır ve

Bu yıl bu uygulamaya son verildi. Teşekkür ve Takdir gibi ödüllerde ve Yılsonu ortalamalarının hesaplanmasında ADSO'nun yeni hali dikkate alınarak ödül verilecek. Teşekkür belgesi için ADNO 70,00 - 84,99 , Takdir belgesi içi ise 85,00 - 100,00 olması gerekmektedir.


ADSO'nun yeni halinin hesaplaması ile eski halinin hesaplanması arasındaki farkı 7. sınıfa giden bir öğrenci üzerinden gösterelim.

Aşağıdaki tabloda bir öğrencinin derslerine ait değerler bulunuyor. HDS ve Karne Notu sütunu haricindekiler öğrenci karnesinde yer almayacaktır.

Derslerin haftalık sayısı, karne notu (dönem sonu notu), ağırlıklı ders notu, dönem sonu puanı ve ağırlıklı ders puanı değerleri her ders için bulunarak yazılmıştır.

 


Eski tür hesaplamada ADN sütunundaki sayılar toplanarak 27'e bölünüyordu. (1 saat rehberlik ve 1 saat bilgisayar dersi ve 1 saat satranç dersi için not verilmediğinden hesaplara katılmıyor)

Eski sistem ADNO hesaplamasına göre bu öğrencinin 4,48 ortalama ile takdir belgesini kolaylıkla alması gerekiyor.

Yeni hesaplamada ise ADP sütunundaki sayılar toplanarak 27'e bölünüyor.

Görüldüğü üzere aynı öğrenci bu sistemde takdir belgesinin epeyi uzağında kalmaktadır.

Not: Teşekkür veya takdirname belgeleri için Türkçe dersi puanının en az 55 olması ve tüm derslerinin 45 veya üzeri ortalamaya sahip olması gerekmektedir.


DERS YILSONU NOTUNUN HESAPLANMASI

Diploma notları için her dersin yılsonu notu gerekmektedir. Yılsonu notu hesabı da bu yıl puanlar üzerinden yapılacaktır. Eskiden öğrencinin bir ders için yılsonu notu bulunurken 1. ve 2. döneme ait karne notunun (DSDN) (5'lik sistemdeki değeri) ortalaması alınırdı.

Ama bu yıl 1. ve 2. döneme ait dönem sonu puanlarının (DSDP) ortalaması alınarak hesaplanacak.

Bir ders için örnek vererek eski ve yeni sistem arasındaki farkı görelim.Bu öğrencinin eski sisteme göre 1. dönem notu olan 4 ile 2. dönem notu olan 5'in ortalaması olan 4,50'den dolayı yılsonu notunun 5 düşmesi gerekir.

Fakat yeni sistemde notlar değil de DSDP değerleri toplandığı için 74,25 ile 87,25 'in ortalaması olan 80,75 puanının 5'lik sistemdeki karşılığı olan 4 olmaktadır yılsonu notu.

(74,25+87,25):2=80,75

Buradan şunu anlıyoruz ki artık 85 ile 95 aynı değil. Alınan her fazla puan öğrencinin ortalamasını etkileyecek güce sahip.
 

atahoca:
Hocam,
Buna göre ilk dönem puanı 50, ikici dönem notu 30 alan kişi ŞÖK'e mi kalıyor?

ASLAN AKBEY:
teşekkür ederim

ASLAN AKBEY:
BU SİSTEMDE ŞÖK RESMEN SAÇMALIK

Navigasyon

[0] Mesajlar